Vantaan Liikuntayhdistyksen syyskokous Peltolan koululla 24.11.2016

5.11.2016

Vantaa Liikuntayhdistys on kirjannut toimintasuunnitelmaansa laajat yhteistyötavoitteet Vantaan kaupungin Liikuntapalvelujen kanssa.

 

Tule kokoukseeemme vaikuttamaan suunnitelman hyväksymisessä!

Ote toimmintasuunnitelmasta:

Teemavuosi 2017 – yhdessä tekeminen

Vantaan Liikuntayhdistyksen hallitus on päättänyt osallistumisesta Laajennettu kumppanuus - neuvotteluun Vantaan kaupungin Liikuntapalvelujen kanssa. Yhdistys tulee toimintavuoden 2017 aikana laatimaan yhdistyksen omat tavoitteet ja toimintaedellytykset. Tavoitteena on saavuttaa nykyistä syvempi kumppanuus Vantaan kaupungin Liikuntapalvelujen kanssa.

Vantaan Liikuntayhdistys 2017

 • Laadimme kumppanuussopimuksen vuoden 2017 aikana. Sen sisällön selkeytys ja erilaiset vaihtoehdot toiminnan konkreettisuudesta sekä toiminnan tasapuolisuuden varmistamisesta sovitaan erikseen.
 • Sopimuksen ylläpidosta vastaa yhdistyksen hallitus.
 • Toiminnan ylläpitämisestä ja sen kehittämisestä vastaa 3-4- henkilön työ- /johtoryhmä, joka muodostetaan hallituksen jäsenistä.
 • Vuorovaikutus seurojen kanssa toteutetaan suunnitellusti seurafoorumissa, 3-5 kertaa vuodessa.
 • Tavoitteenamme on tukea ja myötävaikuttaa kaikkien urheiluseurojen ja eri liikuntamuotojen kehittämistä koko kaupungin alueella.
 • Tehtävänämme on tuottaa Vantaan liikuntapalveluiden käyttöön urheiluseurojen näkemyksiä, ideoita, aloitteita, toimintaehdotuksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja liikuntaa ja urheilua koskeviin päätöksiin sekä pyrkiä vaikuttamaan liikuntaolosuhteiden kehittämiseen.
 • Ideoimme myös uutta toimintaa, teemme aloitteita ja kehitämme urheiluseurojen yhteistyötä.
 • Luomme uusia toimintamalleja seurojen näkyvyyden, toimivuuden sekä tehokkuuden edistämiseksi.
 • Yhdistyksen tavoite ja toimintamalliehdotuksia:
 • Aktiivinen vuorovaikutus kaupunki -VLY- seurat
 • Palveluorganisaatio seuroille / mm. hankkeet
 • Koulutustarjontaa
 • Harrasteliikunnan koordinointia
 • Ohjaaja - ja tilatukea
 • Yhdistys palkkaa tarvittaessa työntekijät toiminnan operatiivisiin tehtäviin.