Jäsenyys

Jäsenyys
 

Yhdistyksen äänioikeutettuja varsinaisia jäseniä voivat olla Vantaalla rekisteröidyt liikunta- ja urheiluseurat, joita kutsutaan näissä säännöissä varsinaisiksi jäsenseuroiksi tai jäsenseuroiksi.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella, jolla seura sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Henkilö, joka toiminnallaan on merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista, voidaan hallituksen esityksestä ja yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä yhdistyslain mukaisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle.

Eroaminen tulee voimaan yhdistyksen kulumassa olevan toimintakauden päättyessä.

Eroava jäsen on velvollinen maksamaan yhdistykselle jäsenmaksun kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen tai yhdistystä vahingoittavaan toimintaan.

Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty kirjatussa kirjeessä.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt yli kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Katso myös yhdistyksen tarkemmat säännöt.

 

MS Word -tiedostoJasenhakemus.doc (389 kB)
Vantaan Liikuntayhdistys ry:n jäsenhakemus

Täytettyäsi hakemuksen lähetä se

sirkka.vainio[at]kolumbus.fi