VANTAAN LIIKUNTAYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN                 SYYSKOKOUS 2017

9.11.2017

                VANTAAN LIIKUNTAYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

                SYYSKOKOUS 2017

 

 

Aika                                    torstaina 23.11.2017 klo 18.00

Paikka                                 Tikkurilan urheilutalo, hotellin kokoustila

                                           Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa

 

                                          

 

 

 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6 §:ssä mainitut syyskokousasiat:

 

1.     Kokouksen avaus

2.     Kokouksen järjestäytyminen

3.     Todetaan edustettuina olevat yhdistyksen jäsenseurat ja niiden äänimäärät sekä kokouksen laillisuus

4.     Päätetään vuoden 2018 jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

5.     Päätetään vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmat

6.     Päätetään toiminnantarkastajalle / tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta sekä hallituksen jäsenten matka-ja kulukorvauksista

7.     Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valitaan tarvittava määrä hallituksen varsinaisia ja varajäseniä erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Pirkko Häyrinen, Sirkka-Liisa Kähärä, Mauri Pessi, Timo Satoniitty, Toni Stude ja Juha Turunen (sihteeri).

Muut hallituksen jäsenet ovat Tuula Ahokainen, Heleena Juola, Timo Luostarinen (talous), Jarmo Siekkinen, Tytti Uljala, Sirkka Vainio (pj) ja Rauha Valkeinen.

8.     Valitaan edustajat sellaisiin yhteisöjen vuosi-ym. kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu tai joissa sillä on edustus tai päätetään antaa asia hallituksen päätettäväksi

9.     Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja seuraavalle vuodelle

10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11.  Kokouksen päättäminen

 

 

Kokousmateriaalit ovat nähtävillä Liikuntayhdistyksen nettisivuilla www.vantaanliikuntayhdistys.sporttisaitti.com

 

 

Tervetuloa vaikuttamaan vantaalaisten liikuttamiseen!

 

Vantaan Liikuntayhdistyksen hallitus

Sirkka Vainio

sirkka.vainio@kolumbus.fi
040 7482740