Seurafoorumit

Seurafoorumi 19.11.2019

 

Aineistot löytyvät osoitteesta 

https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/liikunta/palvelut_seuroille/seurafoorumit

 

 

            Puheenjohtaja Sirkka Vainio

 

 

Muutama vuosi sitten VLY ideoi seuroille tarjottavan vuosittaisen tapahtuman ja siitä tuli Vantaan Liikuntagaala. Samoin ideoimme kaksi kertaa vuodessa tapahtuvan Seurafoorumin.

Näitä on tehty yhdessä kaupungin Liikuntapalveluiden kanssa.

 

Nyt uudistamme toimintaamme tavoitteena mm. seurayhteistyön konkreettinen lisääminen.

Seurat ovat varsin keskeisiä vantaalaisten liikuttajina ja vantaalaisten hyvinvoinnista huolehtijoina.

VLY haluaa koordinoida ja saada tietoa mm.  onko liikuntatarjonta eri alueilla riittävän kattava, onko koko ikäjakauma tarjonnassa, ovatko liik. tilat tehokkaassa käytössä, millaiset olosuhteet seuroilla on, millainen on seuran taloudellinen tilanne ja millainen huippu-urheilun kontra harrasteliikunnan tila.

 

Seurat tekevät parhaillaan toimintasuunnitelmaa joko vain ensi vuodella tai useammallekin vuodelle. Tässä tapauksessa toiminnan ennakoitavuus on tärkeä.

Mm. seuraavat asiat ovat suunnittelun keskiössä, vaikuttavatko olosuhteet esim. toimintaa rajoittavasti, asettaako taloudellinen tilanne rajoituksia toiminnalle vai onko tilanne niin hyvä, että toiminnalle ei ole erityisrajoituksia ja sitä voidaan toteuttaa omien visioiden mukaan.

 

VLY tulee painottamaan rohkeaa verkostoitumista eri tahojen, yhteisöjen, yritysten ja hallintokuntien suuntaan, joiden avulla voitaisiin saada uusia toimintamalleja.

 

VLY haluaa olla myös palveluntarjoaja. Tänään seuroilta edellytetään ammattiosaamista paitsi ohjaajien, valmentajien myös markkinoinnin, viestinnän ja taloushallinnon alueilla. Näiden toimintojen kustannukset ovat iso osa seurabudjettia. Olisiko siis luontevaa, että seurat, tekisivät yhteistyötä ja näitä toimia tekisivät ammattihenkilöt, -firmat, jolloin kustannukset pienenisivät. 

Vastaavasti kustannusetu voitaisiin käyttää esim. jäsen-kausimaksujen alentamiseen. Nämä vain esimerkkeinä seurojen tukitoimintaan.

 

Jos taas olosuhteet eivät, jostain syystä, ole sopivat/ riittävät toiminnalle, voisiko yhteinen liikuntatila joidenkin seurojen kanssa olla mahdollinen. Ainakin miettimisen arvoinen!  

 

Seurat järjestävät omia lajikohtaisia tapahtumia, mutta yhdessä voitaisiin järjestää eri lajien kesken yhteinen tapahtuma, mikä parhaimmillaan voisi olla ilmiö!

Vuosittaiset tapahtumat pitää näkyä mm. Yhdistyksen sivuilla, kaikkien seurojen nähtävillä.

 

Digitaalista markkinointia tulee lisätä yhdessä.

 

Että näitä voidaan toteuttaa, tarvitsemme seuroilta yhteistä näkemystä /tahtotilaa, lisää ideoita, mutta ennen kaikkea käsiä näitä toteuttamaan.

 

Haastamme siis seurat mukaan, sillä vahva ja osaava seurakenttä on tärkeä voimavara tulevia mahdollisia yhteiskunnallisia uudistuksiakin ajatellen.

 

Juhlavuoden teemana on ollut yhteistyö ja yhdessä tekeminen. Yhdessä olemme enemmän!

Tervetuloa mukaan tekemään uudenlaista seurakenttää!

 

13.11.2017 Sirkka Vainio

Hei,

 

Seurafoorumin 13.11.2017 aineistot löytyy nyt nettisivuilta: http://www.vantaa.fi/vapaa-aika/liikunta/palvelut_seuroille/seurafoorumit

 

Ystävällisin terveisin:

Annakaisa Kaartinen

Liikuntapalvelukoordinaattori

Vantaan Kaupunki/ Liikuntapalvelut                                        

Kielotie 20 C

01300 Vantaa

puh: 050 303 1305

PDF-tiedostoSeurakyselyn2015_tulokset.pdf (1.0 MB)
SEurakyselyn tulokset
PDF-tiedostoUudet avustusperusteet v1.pdf (247 kB)
Avustusperusteet
PDF-tiedostoUudet avustusperusteet kalvot.pdf (422 kB)
Uudet avustusperusteet
PDF-tiedostoKatjaAnoschkin_Seurafoorumi_12.11.14.pdf (312 kB)
Tutkimustulosten esittely, seurafoorumin alustuksena
PDF-tiedostoSeurafoorumi 5.pdf (116 kB)
Yhteenveto Seurafoorumista 5
PDF-tiedostoSeurafoorumi_12.11.2014_koonti.pdf (36 kB)
Leenan kooste seurafoorumista

Seurafoorumit järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Seurafoorumin tarkoituksena on toimia jäsenjärjestöjen vaikuttamispaikkana.Vantaan Liikuntayhdistyksen toinen Seurafoorumi!


Urheiluseurojen aktiiviset edustajat kokoontuivat keskiviikkona 25.1. Vantaan Liikuntayhdistyksen järjestämään toiseen Seurafoorumiin. Tilaisuuden alustuksen piti Vantaan liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti. Aiheena oli liikuntatarjonnan vuorojako tällä hetkellä sekä visio tulevaisuuteen.

Liikuntajohtajan näkemyksenä on, että kaupungin liikuntatoimen tulee päästä eroon nykyisestä, hyvinkin yksityiskohtaisesta päätöksenteosta, laveampaan vaikuttamiseen urheilun ja liikunnan saralla. Erityisesti hän painotti sitä, että käyttövuorojen jako tulevaisuudessa tapahtuu parhaiten seurojen itsensä toimesta. Seuroilla on paras tietämys ja osaaminen. Käyttövuorojen jaon haasteena on löytää säännöt ja kriteerit, jotka kaikki seurat voivat hyväksyä.

Ensimmäisenä esimerkkinä liikuntajohtaja toi jalkapalloseurat, joissa seurat keskenään sopivat vuorojaon. Tuloksena on ollut seurojen keskinäisen avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääntyminen. Mahdollisia haasteita seurat voivat neuvotella keskenään.

Toisena esimerkkinä oli koripalloseurojen tilanne Länsi-Vantaalla sen jälkeen, kun kyseiset seurat menettivät lähes kaikki harjoitteluvuorot koulun mentyä täysremonttiin. Ratkaisuksi tuli, että kaikki halvat koulujen salit ja kallis Energia Areena, liitettiin hinnantasausjärjestelmään. Tällöin yksittäisen salin hinta on kaikille sama. Näin saatiin myös Energia Areenalta enemmän vuoroja seurojen käyttöön.

Lopuksi keskusteltiin koulujen salien käytöstä ja hallinnoinnista normaalin koulupäivän jälkeen eli klo 16 – 22 välisestä ajasta. Seurafoorumi kannatti yksimielisesti ajatusta, että koulujen salien hallinnointi tulee siirtää liikuntapalvelujen päätöksenteon alaisuuteen.

Lisätietoja
Sirkka Vainio
 sirkka.vainio[at]kolumbus.fi, puh. 040 748 2740.

PDF-tiedostoLiikuntalaki ja Vantaa.pdf (491 kB)
Esitys uudeksi liikuntalaiksi, Sari Virta, OKM