Historia

Vantaan Liikuntayhdistys ry on perustettu vuonna 1984 toimimaan asiantuntevana koordinoijana ja siltana kaupungin ja seurojen välillä. Samalla se toimii alueellisena liikunnan ja urheilun yhteistyöorganisaationa ja seurojen edunvalvontajärjestönä.

Liikuntayhdistys tuottaa palveluita seuroille, kaupungille ja kuntalaisille. Lisäksi yhdistys on mukana erilaisissa yhteistyö- ja kehittämishankkeissa.

Liikuntayhdistys edistää kuntalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua mahdollistamalla liikunnan harrastamisen mm. tukemalla yhteisöllisyyttä ja varmistamalla liikunnan olosuhteita yhteistyössä kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa.

Yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa toteutettavien palveluluiden lisäksi Liikuntayhdistykselle on kertynyt paljon muita yhteiskunnallisestikin merkittäviä toimintoja, jotka ovat syntyneet paikallisten seurojen tarpeista.

Vahva motivaatio antaa Liikuntayhdistyksen toiminnalle elinvoimaa, jonka ansiosta vantaalaiset seurat ovat voineet tarjota monimuotoisia liikuntapalveluita vuosittain kymmenille tuhansille vantaalaisille.

Liikuntayhdistyksellä on laaja asiantuntemus urheilujärjestökentästä ja siitä miten liikuntatoimintaa Vantaalla tulisi kehittää ja edistää.

Liikuntayhdistys on avoin yhdistys, jonka jäseniksi voivat liittyä kaikki vantaalaiset liikunta- ja urheiluseurat.