Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

 

Yhdessä tekemisen teemavuosi”

 

TOIMINTA-AJATUS

 

Vantaan Liikuntayhdistys ry. on vantaalaisten liikuntaseurojen edunvalvoja ja yhteistoimintaelin. LYhdistyksen tavoitteena on vahvistaa seurojen toimintaedellytyksiä.

 

ARVOT

 

Avoimuus 

Yhteisöllisyys 

Kehittämishaluinen

Vastuullinen

Luotettava yhteistyökumppani

 

VISIO

 

Liikuntayhdistys on keskeisin vaikuttaja, vantaalaisen liikuntakulttuurin edistäjänä, kehittäjänä ja yhteistyön koordinoijana.

Yhdistys on, jäsenseurojensa kautta, suurin ja näkyvin kuntalaisten liikuttaja.

Kehittää toimintaa vastaamaan ympäristön nopeasti muuttuviin vaatimuksiin.

 

MISSIO

 

Päämääränä on edistää vantaalaista kilpa- ja harrasteurheilua ja vantaalaiseten hyvinvointia.

 

JÄSENISTÖ

 

Liikuntayhdistys on avoin yhdistys, jonka jäsenyyteen on mahdollisuus kaikilla Vantaalla rekisteröidyillä liikuntaseuroilla.

 

HALLINTO

 

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta, syys- ja kevätkokous. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 6-10 jäsentäja puh.joht. Hallituksessa tehtävät jaetaan eri tiimien kesken.

Tiimeihin toivotaan mahdollisimman monien urheilulajinlajien edustajia. Tiimien jäsenten ei tarvitse olla VLY:n hallituksen jäseniä.

 

YHTEISTYÖ JA TOIMENPITEET

 

Liikuntayhdistyksen tavoitteena on valvoa liikuntaan kohdistettuja määrärahoja sekä liikuntatiloja, kehittää ja lisätä Vantaan kaupungin ja liikuntaseurojen välistä yhteistyötä.

Toimintamalleja:

  • olla vuorovaikutuksessa eri päättäjien kanssa
  • järjestää koulutusta / keskustelufoorumeja seuroille
  • olla alusta lähtien mukana kaupungin suunnitellessa urheilu- ja liikuntapaikkojen korjauksia ja        saneerauksia ja tiedostaa liikuntapaikkojen olosuhteet
  • tarjota omia edustajia kaupungin erilaisiin urheilu- ja liikuntatyöryhmiin
  • järjestää yleisötapahtumia ja – tilaisuuksia
  • olla mukana kaupungin kumppanina erilaisissa liikuntaan liittyvissä hankkeissa 
  • hakea kumppanuutta eri toimijoiden kanssa
  • hallitus nimeää työryhmän/-ryhmiä kulloisiinkin kumppanuusneuvotteluihin

 

TAPAHTUMAT

 

Tavoitteena on lisätä yhdistyksen sekä jäsenseurojen näkyvyyttä ja yhteisöllisyyttä.

     Vuosittaiset tapahtumat:

     * Keskustelufoorumi - 2 x vuodessa

     * Vuosittainen Liikuntagaala / Vantaan kaupungin Liikuntapalvelut / Vantaan Sanomat ja Sporttia kaikille 

     * Osallistuminen niihin tapahtumiin, mitkä ovat sekä yhdistyksen että jäsenseurojen kannalta kannattavia ja merkittäviä

 

VIESTINTÄ / MARKKINOINTI

 

Tavoite on lisätä tietoa yhdistyksestä sekä jäsenseuroille että kuntalaisille.

Haetaan keinot, joilla luodaan positiivisen julkisuuskuvan lisäämiseksi koko vantaalaisesta liikuntatoiminnasta.

     Viestintävälineet:

      * www-sivut - pääasiallinen tiedotuskanava

      * jäsentiedotteet - pääosin sähköisesti

      * Vantaan Sanomat ja muut mahdolliset aluelehdet

      * esitteet tapahtumakohtaisesti

 

TALOUS

 

Tavoitteena on saada vakaan talouden kautta lisää resursseja laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi. 

Pohdittava edelleen omia varainhankintakeinoja eri projekteilla ja jäsenmaksutuloilla.

 

YHTEISTYÖ- JA SIDOSRYHMÄT

 

Tavoite on yhdistyksen imagon lisääminen ja tunnettavuus sidosryhmien kanssa/kautta.

         * Jäsenseurat

         * Vantaan kaupunki / Vantaan Liikuntapalvelut

         * Olympiakomitea

         * ESLU

         * Vantaan Sanomat