Toiminta-ajatus

Liikuntayhdistys on yleishyödyllinen yhdistys, jonka ydintehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan ja urheilun parissa sekä toimia alueellisena liikunnan ja urheilun yhteistyöorganisaationa.

Arvot

Liikuntayhdistys on luotettava, avoin, kehittymishaluinen ja vastuulliinen yhteistyökumppani. Liikuntayhdistys toteuttaa SLU:n eettisiä periaatteita.

Visio

Liikuntayhdistys on keskeinen ja aktiivinen vaikuttaja Vantaan liikuntakulttuurin edistäjänä, kehittäjänä ja yhteistyön koordinoijana.

Missio

Liikuntayhdistyksen päämääränä on seurojen ja koko vantaalaisen liikuntatoiminnan hyvinvointi.